ABOUT US

          Praivech Life โดย ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน เป็นเว็บไซด์เพื่อขายสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยมีสินค้าจากไพรเวชคลินิกฯ  เป็นหลัก สมุนไพรที่นำมาจำหน่ายได้ผ่านการคิดค้นสูตรโดยแพทย์แผนจีนที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี และผ่านการทดลองใช้กับตัวหมอเอง ครอบครัวและคนไข้ ก่อนจะออกมาจัดจำหน่ายจึงมั่นใจได้ในคุณภาพ  

          ประวัติของคลินิก ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยได้ใบอนุญาติดำเนินการ ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีหมอประจำคือ หมอไพร และหมอกุ๊ก(ลูกสาวของหมอไพร)  เริ่มแรกใช้ชื่อว่า "ไพรเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย" เพราะว่าตอนแรกนั้นกฏหมายยังไม่อนุญาติให้ใช้ชื่อแพทย์แผนจีน จนมาถึงปี 2559  มีกฏหมายให้คลินิกแพทย์แผนจีนสามารถใช้คำว่า "แพทย์แผนจีน" ประกอบในชื่อคลินิกได้ และไม่ต้องให้แพทย์แผนไทยมาเป็นผู้ดำเนินการอีกต่อไป คลินิกจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน" จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติหมอไพร
           หมอไพร เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันที่ มหาวิทยาลัยแพทย์ทหาร แห่งนครเซี่งไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การเรียนการสอนในสมัยนั้นทางรัฐมีนโยบายให้นักศึกษาที่เรียนแผนปัจจุบันต้องมีความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ขณะเดียวกันนักศึกษาแพทย์แผนจีนต้องเรียนความรู้พื้นฐานแพทย์แผนปัจจุบันเช่นกัน ด้วยเหตุนี้หมอไพรจึงได้รับการอบรมแพทย์แผนจีนเพิ่มเติม หลังจบการศึกษาจึงทำงานด้านการดูแลรักษาสุจภาพมาโดยตลอด
 
           ปี2544 ได้สอบเพื่อรับการประเมินความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข หลังสอบผ่านและได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ แล้ว จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ในการทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
 
     ผลงานของหมอไพร
 • เขียนบทความตีพิมพ์ลงใน "เนชั่นสุดสัปดาห์"
 • เขียนบทความลงตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก"
 • เขียนหนังสือ "ชีวิตสมดุลแบบแพทย์แผนจีน"
 • เขียนหนังสือ "รู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีน"
 • เขียนหนังสือ "รู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีน เล่ม2"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมไต ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมม้าม ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมหัวใจ ยับยั้งสารพัดโรค"
 • ล่าสุด เขียนหนังสือ ""ต้านมะเร็งลดพิษคีโม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน"
 • เป็นแขกรับเชิญในรายการ "กิน อยู่ คือ"
 • เป็นแขกรับเชิญในรายการ "Morning Kiss"
 • เป็นแขกรับเชิญในรายการ "ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง"
 • เป็นหมอ รับเชิญในรายการ "Well be สุขภาพกำลังจะมา"
 • เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ผู้บริหาร ปปส.
 • ฯลฯ
 
 
 
 
         
 
       
Visitors: 15,848