ถนอมปอดยับยั้งสารพัดโรค

หนังสือถนอมปอดยับยั้งสารพัดโรค

 

ตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจในหนังสือ

  • เหงื่อออก ผิดปกติ เช่น เหงื่อออกหัวมาก เหงื่อออกครึ่งตัว เหงื่อออกมือออกเท้า ล้วนสัมพันธ์กับปอด
  • ผิวแห้ง คัน ผิวกระจ่างใส เต่งตึง ก็มีปอดเข้าไปเกี่ยวข้อง
  • ระบบขับถ่ายก็เกี่ยวเนื่องกับปอด หากระบบย่อยดี ปอดก็ดีตามไปด้วย
  • ปอดเป็นแม่ของไต ถ้ามีอาการเกี่ยวกับไต บางทีอาจจะเกิดปอด
  • ฯลฯ

 

          หน้าที่สำคัญของปอด คือ แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างร่างกายกับอากาศธรรมชาติ ร่างกายจะหยุดหายใจไม่ได้แม้แต่
วินาทีเดียว มิฉะนั้นอาจทำให้เสียชีวิต หรือกลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราได้

 

          นอกจากนี้ปอดยังทำงานร่วมกับผิวหนัง รูขุมขน จมูก ลำคอ เรียกว่ามีอวัยวะที่ต้องทำงานร่วมกันมากมาย หากปอด
แข็งแรง ย่อมไม่แปลกเลยที่ร่างกายเราจะแข็งแรงตามไปด้วย โรคหวัด ไอ จาม น้ำมูกไหล ไซนัส หลอดลมอักเสบ ก็จะไม่เข้า
มากล้ำกลายร่างกายของเราได้

 

          ปอดเป็นหนึ่งในอวัยวะทั้ง 5 ที่ตั้งอยู่บนสุดรองจากศีรษะและสมอง มีหน้าที่แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างร่างกายกับ
อากาศธรรมชาติ เวลาหายใจเข้า จมูกทำหน้าที่รับออกซิเจนจากอากาศบริสุทธิ์ในธรรมชาติ กรองและปรับอุณหภูมิให้เหมาะ
ก่อนส่งผ่านลำคอ กล่องเสียง หลอดลม เข้าสู่ปอด เพื่อให้ปอดฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดดำ เพิ่มออกซิเจนเข้าไปให้
กลายเป็นเลือดแดง          เมื่อหายใจออก นำอากาศเสียจากปอด ผ่านหลอดลม ผ่านจมูกออกนอกร่างกาย หมุนเวียนเช่นนี้ไม่มีวันหยุดนิ่
ร่างกายเราจึงหยุดหายใจไม่ได้ อดข้าวอดน้ำสามารถอดได้หลายวัน แต่การหยุดหายใจนั้น ทนได้ไม่กี่นาทีเท่านั้น เมื่อขาด
อากาศหายใจ สมองขาดออกซิเจนก็จะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรา นานกว่านั้นถึงแก่ชีวิตได้ทันที          ด้วยเหตุนี้ การทำงานของระบบทางเดินหายใจจึงมีความสำคัญที่ชีวิตมนุษย์จะขาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว

 

           หากเรารู้จักดูแลรักษาปอดให้ถูกวิธี เรียนรู้อารมณ์ของปอด รสของปอด ด้วยหนังสือเล่มนี้ “ถนอมปอด ยับยั้งสารพัด
โรค” จะทำให้คุณรู้ข้อบกพร่องในร่างกาย ปอดพร่องย่อมก่อให้เกิดโรค และเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะอื่นๆ อีกมากมาย โรคที่
เกิดจากระบบทางเดินหายใจล้วนเกี่ยวข้องกับปอดทั้งสิ้น มาเรียนรู้วิธีป้องกัน และวิธีรักษายับยั้งสารพัดโรคด้วยตัวคุณเองด้วยหนังสือเล่มนี้ "ถนอมปอดยับยั้งสารพัดโรค"

ติดต่อเรา

สั่งซื้อสินค้า สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย 

หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี!!

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 115,091