ABOUT US

ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

 

                  

          ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน . เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยได้ใบอนุญาติดำเนินการ
ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีหมอประจำคือ หมอไพร และหมอกุ๊ก(ลูกสาวของหมอไพร)
 
          เริ่มแรกใช้ชื่อว่า "ไพรเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย" เพราะว่าตอนแรกนั้นกฏหมายยังไม่อนุญาติให้ใช้ชื่อแพทย์แผน
จีน จนมาถึงปี 2559  มีกฏหมายให้คลินิกแพทย์แผนจีนสามารถใช้คำว่า "แพทย์แผนจีน" ประกอบในชื่อคลินิกได้ และไม่ต้อง
ให้แพทย์แผนไทยมาเป็นผู้ดำเนินการอีกต่อไป คลินิกจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผน
จีน" จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
              
 
 
 
ประวัติหมอไพร
           หมอไพร เป็นชาวสกลนครโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันที่ มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งนคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน การเรียนการสอนในสมัยนั้นทางรัฐมีนโยบายให้นักศึกษาที่เรียนแผนปัจจุบันต้องมีความรู้
ด้านการแพทย์แผนจีน
 
          ขณะเดียวกันนักศึกษาแพทย์แผนจีนต้องเรียนความรู้พื้นฐานแพทย์แผนปัจจุบันเช่นกัน ด้วยเหตุนี้หมอ
ไพรจึงได้รับการอบรมแพทย์แผนจีนเพิ่มเติม หลังจบการศึกษาจึงทำงานด้านการดูแลรักษาสุจภาพมาโดยตลอด
 
           ปี2544 ได้สอบเพื่อรับการประเมินความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข
หลังสอบผ่านและได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ แล้ว จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ในการทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีนตั้งแต่นั้นมา
 
     ผลงานของหมอไพร
 • เขียนบทความตีพิมพ์ลงใน "เนชั่นสุดสัปดาห์"
 • เขียนบทความลงตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก"
 • เขียนหนังสือ "ชีวิตสมดุลแบบแพทย์แผนจีน"
 • เขียนหนังสือ "รู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีน"
 • เขียนหนังสือ "รู้ก่อนป่วยด้วยแพทย์แผนจีน เล่ม2"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมไต ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมม้าม ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมปอด ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ "ถนอมหัวใจ ยับยั้งสารพัดโรค"
 • เขียนหนังสือ ""ต้านมะเร็งลดพิษคีโม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
 • เขีนชยนหนังสือ "ถนอม 5 อวัยวะ"
 • เป็นแขกรับเชิญในรายการ "กิน อยู่ คือ"
 • เป็นแขกรับเชิญในรายการ "Morning Kiss"
 • เป็นแขกรับเชิญในรายการ "ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง"
 • เป็นหมอ รับเชิญในรายการ "Well be สุขภาพกำลังจะมา"
 • เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ผู้บริหาร ปปส.
 • ฯลฯ
 
 
 
 
         
 
       

ไพรเวชคลินิก.

แพทย์จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด
นัดหมาย 

หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 118,230