โรคหัวใจและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 1

โรคหัวใจ

โรคหัวใจในที่นี้  เป็นชื่อรวมที่เรียกโรคหัวใจหลายชนิด เช่น โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง    โรคกล้ามเนื้อหัวใจโต
โรคลิ้นหัวใจ .    
โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โรคหัวใจจากระบบประสาท และโรคหัวใจหลอดเลือดตีบตัน เป็นต้น

 

1.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

             อาการโดยรวมที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้

          - เจ็บแน่นบริเวณหน้าอกซ้าย หรือกลางกระดูกหน้าอกแบบแน่นเหมือนถูกกดทับ ร้าวไปทั้งคอ บ่า ไหล่ ด้านซ้าย

          - ปวดฟันเป็นบางซี่ บางครั้งปวดทั้งปาก ปวดฟันทั้งแถบ แต่ไปหาหมอฟันกลับไม่มีอะไรผิดปกติ 

          - ปวดท้องบนซ้าย จึงแยกแยะกับโรคกระเพาะค่อนข้างยาก ถ้าเป็นโรคกระเพาะมักมาพร้อมกับอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้
             อยากอาเจียน
แต่ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ต้องอย่าลืมหาหมอแผนกหัวใจด้วย

          - เจ็บยอดอก บางคนเจ็บบริเวณสะบักซ้าย ไหล่ซ้าย อาการเจ็บมาพร้อมกับรู้สึกเกร็งเหมือนกระบังลมเป็นตะคริว พร้อมกับ
           ปวดเมื่อย ไหล่ซ้ายหนักยกไม่ขึ้น ต้องหาหมอแผนกหัวใจเช่นกัน

           

2. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

          เมื่อผนังหลอดเลือดแข็ง ท่อส่งเลือดแคบ เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ผู้ที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ จำแนกได้คร่าวๆ ดังนี้

 

           - หัวใจขาดเลือดชนิดซุ่มซ่อน  หมายถึง ผนังหลอดเลือดแดงเริ่มแข็งตัว เป็นระยะเริ่มแรกของโรค  ท่อส่งเลือดยังไม่แคบมาก
กล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ขาดเลือด กระทบการทำงานของหัวใจน้อย จึงไม่มีอาการผิดปกติให้รับรู้

****อาการนี้ผู้ป่วยบางท่านจะรู้ก็ต่อเมื่อตรวจสุขภาพประจำปีและพบว่ากราฟหัวใจผิดปกติเท่านั้น****

            ความน่ากลัวของอาการหัวใจขาดเลือดแบบซุ่มซ่อนนี้อยู่ตรงที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย
หัวใจวายตายกะทันหัน
โดยไม่รู้เลยว่าตัวเองเคยเป็นโรคหัวใจ

 

          - เจ็บบริเวณหัวใจ หมายถึง อาการเจ็บบริเวณกระดูกหน้าอกหรือหน้าอกด้านซ้าย บางคน อาจจะร้าวไปด้านหลัง ไหล่ ต้นคอ หรือต้นแขน

ซ้าย หายใจตื้น นอนราบไม่ได้ถ้าเป็นเบาๆอาจเพียงรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องแคบอึดอัดหายใจไม่สะดวก

           ถ้าเป็นหนักจะรู้สึกเจ็บกระดูกหน้าอกอย่างกะทันหันและรุนแรงและอาการดังกล่าวเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขาดออกซิเจน
ชั่วขณะเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือด ต้องการออกซิเจนแต่เลือดไปถึงน้อยหรือไปไม่ถึง

   สาเหตุมาจาก

- หลอดเลือดแข็งจากไขมันในเลือดสูง  หลอดเลือดแคบลงทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ

 

- หลอดเลือดแคบเป็นตะคริวจากความหนาวเย็น

 

- เลือดหนืดคั่งไหลเวียนไม่ดี

 

- มีเสมหะอุดกั้น


  ****ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจพร้อมกันทุกสาเหตุก็ได้หากมีอาการข้างต้น ควรไปตรวจที่แผนกหัวใจ

 

 

3.โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย   

         หมายถึง    ผนังหลอดเลือดแดงหัวใจแข็งท่อแคบลง หรือมีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจแขนงใดแขนงหนึ่ง
ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่หลอดเลือดนี้ไปเลี้ยงขาดเลือดขาดออกซิเจนกล้ามเนื้อหัวใจส่วนนี้จึงตาย

          ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกตรงใต้กระดูกหน้าอกแบบกดทับบีบรัดอย่างรุนแรงเป็นเวลา 15-30 นาทีแทบหายใจไม่ออก    บางครั้ง
ร้าวไปยังไหล่ซ้ายหรือท้องบนซ้ายหากช่วยเหลือไม่ทันจะช็อกและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว


          สัญญาณเตือนของกล้ามเนื้อหัวใจตายมีดังนี้


          - มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบาก    อาการกำเริบบ่อยในช่วงเวลาสั้นๆ

 

          - การเจ็บหน้าอกกินเวลานานขึ้นเจ็บหนักหน่วงกว่าที่เคยเป็น   พร้อมกับมีอาการคลื่นไส้อยากอาเจียนเหงื่อแตกพลั่กๆแม้
            อมยาใต้ลิ้นก็ไม่ได้ผลดังแต่ก่อน

 

          - ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว

 

          - เมื่อนอนพักแล้วก็ยังไม่หาย

          *****หากมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 2-6ชั่วโมงจึงต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการติดตามต่อตอนที่ 2 ...

ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!! 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 115,091