โรคไตที่ควรรู้ ตอนที่ 1

ไตอักเสบ

โรคไต 

          “โรคไต”    หมายถึงการที่หน่วยกรองไตถูกทำลายจนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถกรองและขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีเท่าที่ควรเมื่อของเสียสั่งสมใน
ร่างกายมากทำให้ติดพิษปัสสาวะที่เรียกกันว่าไตวายจากปัสสาวะเป็นพิษแสดงออกที่การเป็นไตวายเรื้อรังไตวายเฉียบพลัน

           “ไต”เป็นอวัยวะที่ขับพิษที่ดีเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่เผาผลาญครั้งสุดท้าย รวมทั้งทำหน้าที่ขับพิษและขับของเสียออกจากร่างกายนอกจากนํ้าแล้วยังมีสาร
สำคัญอื่นๆอีก เพื่อรักษาความสมดุลของสารเหล่านี้ในร่างกายจำเป็นต้องผ่านกระบวนการกรองของไต เพื่อปรับสารให้มีความสมดุลในเลือด

          ผู้ที่เป็นโรคไตอักเสบไตวายเรื้อรังหน่วยกรองไตจะกรองของเสียเหล่านี้ได้น้อยหรือไม่ได้เลยจึงมีของเสียตกค้างในเลือดมาก   ถ้าสะสมในเลือดเกินปรกติหากไม่
ฟอกไตเพื่อขับสารพิษหลายชนิดเหล่านั้นออกจากร่างกายจะทำให้ไตวายจนเสียชีวิต

          ทุก 4 นาทีมีเลือดไหลผ่านไตราว 580 มิลลิลิตรทุกอย่างที่เป็นของเสียในเลือดจะถูกกรองที่ไตและขับออกเป็นปัสสาวะวันละประมาณ 1,500-2,000 ซีซี.   เพื่อสร้าง
ความสมดุลของกรดและด่างความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายหากหน่วยกรองไตทำงานไม่ได้ดีค่ากรดยูริคในเลือดจะสูง

          ท่อไตเล็กยังมีหน้าที่ดูดกลับนํ้าและโปรตีนจำนวนหนึ่งกลับคืนสู่เส้นเลือด หากการทำหน้าที่ตรงนี้บกพร่องทำให้โปรตีนรั่วบวมในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต

          การจะทำให้ไตขับพิษได้ดี เราต้องดื่มนํ้าอย่างน้อยวันละ 1,500-2,000 ซีซี. ทว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องพิจารณาตามสภาพร่างกาย     บางคน
กระเพาะม้ามไม่แข็งแรงดื่มนํ้าได้น้อย และการนับปริมาณนํ้านั้น นอกจากการนํ้าดื่มบริสุทธิ์แล้วยังควรนับนํ้าจากน้ำในอาหาร เช่น น้ำแกงต้มจืด และอาหารอื่นๆ รวม
ทั้งน้ำจากเครื่องดื่มต่างๆ ที่เราดื่มในแต่ละวันด้วย เช่น นม  ชา กาแฟ เป็นต้น

          ทั้งนี้ การดื่มน้ำมากเกินไปจะเป็นภาระในการกรองของหน่วยกรองไตต้องทำงานหนัก  ถ้าไตทำงานไม่ดีขับออกไม่หมด จะทำให้เกิดนํ้าขัง
ในร่างกายจนบวมขึ้น
          หลังจากเราดื่มนํ้าเข้าไป  น้ำจะต้องผ่านการย่อยเข้าสู่เส้นเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก่อนลงสู่ไตกรองจนกลายเป็นปัสสาวะหากเราดื่มนํ้า
เข้าไปเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ หัวใจจะรับภาระหนัก

          ทั้งนี้การไหลเวียนของระบบหมุนเวียนมีความซับซ้อนมาก จนสุดท้ายจึงมากรองออกที่ไตไตต้องรีบกรองเพื่อปรับระดับนํ้าในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลเมื่อไต
ทำงานหนักจึงเหนื่อยล้าสมรรถภาพในการทำงานจึงอ่อนแอลง

          ถามว่าควรดื่มน้ำเท่าไรจึงจะพอดี    ขอแนะนำให้ทำตามความเคยชินของแต่ละคนบางคนตื่นเช้าขึ้นมาดื่มเป็นลิตรบางคนดื่มมากไม่ได้โดยเฉพาะคนที่กระเพาะ
ม้ามหนาวเย็น อ่อนแอ ก็ใช้วิธีดื่มทีละอึก   แต่ดื่มบ่อยๆหลังตื่นนอนเช้าดื่ม 1-2 แก้วก็ดี เพราะทั้งคืนเราไม่ได้กินดื่มอะไร การดื่มนํ้าตอนเช้าช่วยกระตุ้นระบบย่อยล้าง
ลำไส้ช่วยให้ขับถ่ายคล่อง

 

โรคไตที่ควรรู้ 

โรคไตที่ควรรู้ มีดังนี้

  1. โรคหน่วยกรองไตอักเสบ .  แบ่งได้เป็น

          1.1 หน่วยกรองไตอักเสบเฉียบพลัน โรคชนิดนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันโดยปัสสาวะเป็นเลือดมีโปรตีนในปัสสาวะ   บวมและปัสสาวะน้อยอย่างกะทันหัน
ความดันโลหิตสูงอย่างรวดเร็ว ค่าไตสูงอย่างเฉียบพลัน      มักมีสาเหตุมาจากหลังติดเชื้ออักเสบที่ลำคอหรือผิวหนังประมาณ 1-3 สัปดาห์ทำให้หน่วยกรองไตที่
ประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยถูกทำลายหากวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำรักษาได้รวดเร็วถูกต้องทันการณ์สามารถหายเป็นปรกติได้ถ้ามีอาการหัวใจวายความดันโลหิตสูง
จนกระทบเส้นเลือดสมองจะกลายเป็นไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

          1.2  หน่วยกรองไตอักเสบเรื้อรังมีอาการสำคัญ  คือ ปัสสาวะบ่อย    ปัสสาวะมีโปรตีน มีฟอง  มีเม็ดเลือดแดง ความดันโลหิตสูงและค่าของไตสูงขึ้น  สมรรถภาพ
ของไตเสื่อม เกิดอาการบวมหนักเบาต่างกัน โรคค่อยๆลุกลามไปเรื่อยจนไตวาย    นำไปสู่การฟอกไต อย่างไรก็ดีสาเหตุของโรคนี้ยังไม่มีความแน่ชัด

          ข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหน่วยกรองไตอักเสบเรื้อรังหรือไม่    สามารถพิจารณาจากหลากหลายอาการที่แสดงออกมาเช่น อาจมีความดันโลหิตสูง   มีโปรตีนไข่ขาวใน
ปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดง   อาจมีบางอาการหรืออาจหลายอาการพร้อมกัน พร้อมกับมีอาการโรคไตอื่นๆและความดันโลหิตสูง
มาก

          ทั้งนี้ โรคหน่วยกรองไตอักเสบเป็นโรคที่เกิดช้าใช้เวลานาน    จึงทำให้เจ้าตัวหรือคนรอบข้างมองข้าม อาการอาจหนักบ้าง-เบาบ้างตามการลุกลามของโรคไป
โดยไม่ได้ใส่ใจรักษา   แต่นานวันไปทำให้สมรรถภาพของไตเสื่อมลง โลหิตจาง แร่ธาตุในร่างกายสับสน จึงควรตรวจเช็กร่างกายเป็นประจำ หากพบอาการจะได้
รักษาอย่างทันท่วงที

          1.3 หน่วยกรองไตอักเสบชนิดซุ่มซ่อน  การที่ไตอักเสบทำให้เกิดอาการบวมนั้น    จะแสดงออกที่ปัสสาวะน้อย ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดง บวมและความดันโลหิตสูง
ถ้าเป็นนานจะมีโปรตีนรั่วออกทางปัสสาวะ ทำให้โปรตีนในเลือดตํ่า จึงทำให้เกิดอาการบวม    โดยเฉพาะจะเกิดในบริเวณที่ช่วงใต้ผิวหลวมๆเช่นรอบดวงตา

          อาการบวมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรคไตอักเสบ    ไม่ใช่อาการทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าหากมีอาการบวมต้องคิดถึงโรคไต ความจริงยังมีอาการ
บวม   จากปัสสาวะน้อย ความดันโลหิตสูง โลหิตจางอีกด้วย

          บางคนไม่มีอาการผิดปรกติใดๆเลยแม้สมรรถภาพการทำงานของไตจะลดลงจึงเรียกโรคไตชนิดนี้ว่า “โรคไตชนิดซุ่มซ่อน”

          เราจึงควรใส่ใจหมั่นตรวจร่างกายตรวจสอบสมรรถภาพของไตเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้หน่วยกรองไตเสียหายมากไปกว่านี้หากสงสัยว่าเป็นโรคไต
หรือไม่ต้องหมั่นพบแพทย์เป็นประจำ

 

ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!!

 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

 

Visitors: 110,772