โรคหัวใจและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 2

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

4.โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด   

          กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด    มักเกิดขึ้นแบบเงียบๆไม่มีอาการเด่นชัดให้เรานึกเฉลียวใจ   อาจเรียกว่าเป็นโรคหัวใจชนิดซุ่มซ่อนก็ว่าได้
กล้ามเนื้อขาดเลือดเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นเวลานาน       ทำให้เกิดพังผืดกล้ามเนื้อหัวใจแข็งและโต หัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายตามมา

           กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแม้ไม่ปรากฏอาการ แต่ส่งผลกระทบต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ   ห้องล่างซ้าย ทำให้ส่งเลือดได้
ลดน้อยลง .  จึงเกิดอาการดังนี้

 

          - หัวใจเต้นผิดปรกติกระทั่งหัวใจวาย

 

          - กล้ามเนื้อหัวใจตายโดยไม่มีสัญญาณผิดปรกติมาก่อน

 

          - เกิดโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ  เช่น กล้ามเนื้อหัวใจด้านแข็ง กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายทำงานด้อยลงเป็นต้น

 

 

5.โรคหัวใจที่เกิดจากจากสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ

          โรคหัวใจประเภทนี้มีอาการเหมือนโรคหัวใจทุกอย่างแต่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ทำให้เกิดหัวใจวายกะทันหัน   เพราะสาเหตุ
ไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดหัวใจส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ แต่มาจากความกดดันเครียดกังวล พักผ่อนน้อย นอนไม่หลับ วุ่นวายใจ  จิตใจไม่สงบ
ทำให้การทำงานของประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของหัวใจสับสน

          ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกมีอาการคล้ายโรคหัวใจขาดเลือดทุกอย่างแต่พอตรวจด้วยเครื่องมือทันสมัยกลับไม่พบความผิดปรกติใดๆ      จนบาง
ครั้งผู้ป่วยจะได้รับคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรควิตกกังวล เป็นแพนิคหรือกรดไหลย้อน เป็นต้น

          บางครั้งการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายบนติดกับกระดูกหน้าอกอาจเกิดจากกล้ามเนื้อต้นคอตึงเกร็ง จากการก้มหน้าอยู่หน้าจอคอมฯ
เขียนหนังสืออยู่หน้าโต๊ะทำงาน   ก้มมองหน้าจอมือถือ การก้มหน้าผ่าตัดฝังเข็มและการทำงานที่ต้องห่อไหล่ตลอดเวลา เพราะกล้ามเนื้อไหล่
กับกล้ามเนื้อหน้าอกเชื่อมต่อกัน

          เมื่อมีการตึงเกร็งที่กล้ามเนื้อบ่าไหล่ก็จะส่งผลกระทบมายังกล้ามเนื้อหน้าอก   เกิดอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือมีอาการหัวใจ
เต้นเร็วได้

 

อ่านต่อตอนที่ 3...

ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!! 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

 

Visitors: 110,771