หน้าที่และการทำงานของม้าม

หน้าที่ของม้าม

หน้าที่การทำงานของม้าม
ในทางการแพทย์แนจีน

ม้ามในทางการแพทย์แผนจีนนั้น
ไม่ได้หมายถึง "ม้าม" เพียงอวัยวะเดียว
แต่ หมายถึงอวัยวะของระบบย่อยทั้งหลายด้วย

เราจึงไม่สามารถกล่าวถึงการทำงานของ “ม้าม”
แต่เพียงอย่างเดียวได้เลย

เพราะกลไกการทำงานของระบบย่อยในร่างกายของเรานี้
ทำงานสัมพันธ์กันหลายส่วน
.................

หากกล่าวถึง "ระบบย่อยในภาพรวม" แล้ว
การเจริญเติบโตและความแข็งแรงของร่างกายของเรา
เริ่มจากการกินอาหารที่ปรุงขึ้นจากผัก ผลไม้ 
เนื้อสัตว์
รวมทั้งข้าวและพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ
ด้วยกรรมวิธีการปรุงอันหลากหลาย เช่น ต้ม ผัด แกง ทอด ยำ ฯลฯ
...................

เมื่อเรากินอาหารที่ปรุงแล้วเข้าปาก
"ฟัน" ก็จะทำการบดละเอียด
"ลิ้น" ช่วยคลุกเคล้าอาหาร
"น้ำลาย" ก็ทำหน้าที่ช่วยย่อยในขั้นต้น

          จากนั้นอาหารจึงถูกกลืนลงลำคอ
ผ่านหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหารแล้ว
"กระเพาะอาหาร" ก็จะคลุกเคล้าบดละเอียดอีกครั้ง
ในขั้นนี้

"น้ำย่อย"ในกระเพาะจะช่วยย่อยอาหารส่วนหนึ่ง

          แล้วจึงส่งไปยัง "ลำไส้เล็ก"
ที่มีน้ำย่อยจากน้ำดีที่ "ตับ" ขับออกมาตุนไว้ที่ "ถุงน้ำดี"
เข้ามาช่วยย่อยไขมันโมเลกุลใหญ่ๆ
ให้กลายเป็นโมเลกุลที่เล็กลง
เพื่อให้น้ำย่อยของ "ตับอ่อน" ย่อยได้ง่ายขึ้น
แล้วน้ำย่อยของ "ลำไส้เล็ก" จึงจะช่วยย่อยให้ละเอียด ขึ้นอีก

          เมื่ออาหารที่เรากินเข้าไปผ่านการย่อยจากน้ำย่อยในระบบย่อยดังกล่าวแล้ว
"ลำไส้เล็ก" จะช่วยคัดสรรสารอาหารชั้นเยี่ยม
และดูดซึมผ่าน "
ผนังลำไส้"

หลังจากนั้น “ม้าม”
จะทำหน้าที่เป็นตัวลำเลียงสารอาหารที่คัดสร
รแล้วส่ง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
.

และไปเติมเต็มให้แก่  “สารชีวิตก่อนกำเนิด”
และกักเก็บไว้ที่ "ไต" เพื่อเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างเลือดต่อไป
.....................

ส่วนอาหารที่เป็นกากจะถูกส่งไปยัง "ลำไส้ใหญ่"

จากนั้นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการ
จะถูกขับผ่านลำไส้ใหญ่เป็นอุจจาระออกไปนอกร่างกาย
......................
นี่คือความสมดุลของระบบย่อย
ที่ร่างกายของเราดำเนิน
อยู่ทุกวัน

===================

          การทำงานของระบบย่อยนี่เอง
ที่เป็นแหล่งส่งพลังงานให้แก่อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย
เป็นแหล่งชี่เลือดที่จะขาดไม่ได้

วามแข็งแรงหรืออ่อนแอของร่างกาย
จึงเกี่ยวข้องกับระบบกระเพาะและม้ามสามารถ
กินได้ ย่อยได้ ดูดซึมได้ และการลำเลียง
ได้ดีหรือไม่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
...................... 

          ดังนั้น คำว่า ม้าม ในทางการแพทย์แผนจีน
จึงครอบคลุมไปถึงการ “ย่อย”
ซึ่งเป็นการทำงานของ "ตับอ่อน" และ "ลำไส้เล็ก"

ที่มีน้ำย่อยมาช่วยกันย่อยอาหาร
จึงจะสามารถช่วยย่อยไขมัน
ต่อจากน้ำดีที่ช่วยย่อยมาระดับหนึ่งแล้ว
ให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุด

แล้วคัดเลือกสรร  สารอาหารชั้นเยี่ยม **1 ที่ดีที่สุด
เพื่อส่งลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย

 ==============

         ** 1“สารอาหารชั้นเยี่ยม” คืออะไร 
อาหารที่เรากินเข้าไปล้วนหยาบๆ ทั้งนั้น
ต้องผ่านการบดละเอียดขั้นต้นจากฟัน
ผ่านการคลุกเคล้าบดละเอียดอีก
ครั้งจากกระเพาะอาหาร

ตามด้วยน้ำย่อยต่างๆที่ทำให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลง
จากนั้นจึงคัดเอาส่วนที่สามารถหล่อเลี้ยงร่างกาย
ผ่านการทำงานของ "
ม้าม" ไปสู่ส่วนต่างๆ
ส่วนที่เป็นกากก็เคลื่อนลงสู่ลำไส้ใหญ่เป็นอุจจาระขับออกนอกร่างกาย

================

จะเห็นได้ว่าคนที่กินอาหารอร่อย ย่อยง่าย ถ่ายคล่อง
จะเป็นคนที่แข็งแรงและอายุยืน

"ม้าม"

จึงมีความสำคัญต่อร่างกายและชีวิตของมนุษย์เราอย่างยิ่ง

=================

 

ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!! 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก  

 

Visitors: 118,230