ฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไร

ฝังเข็ม

ฝังเข็มรักษาได้อย่างไร?

ศาสตร์แพทย์แผนจีน สาเหตุการเกิดโรคมาจากทั้งภายนอกและภายในร่างกาย

ภายนอกร่ากาย  เช่น พิษความร้อน ความชื้น ลม ความหนาว ความเย็น เป็นต้น

ภายในร่างกาย เช่น อารมณ์ (มี 7 อย่าง) การกิน การพักผ่อน ฯลฯ

          เมื่อเราได้รับพิษจากภายนอกหรือในร่างกาย  จะทำให้เกิดการอุดกั้น พลังและเลือด ไหลเวียนไม่คล่อง
การขับ เก็บ กระจาย ของอวัยวะต่างๆ ทำงาน ไม่เต็มที่ จึงเกิดโรคต่างๆ ขึ้น 

          แพทย์แผนจีนมีเส้นลมปราณหลัก 12 เส้น แทนอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และเส้นลมปราณอื่นๆ
เป็นแขนงอยู่ทั่วร่างกาย และยังมีจุดหลัก 365 จุด จุดพิเศษ และจุดนอกเส้นลมปราณ

          การฝังเข็มนั้น ใช้“เข็ม”  ใช้ฝังบนจุดบนเส้นลมปราณ หรือจุดพิเศษ ฯลฯ เพื่อทะลวงเส้นลมปราณ
กระตุ้นพลังการไหลเวียน และรักษาอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้เป็นปกติและสมดุล  อาการโรคต่างๆ จึงทุเลาลง
หรืออาจจะหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลย

          หรือกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า "เป็นการกระตุ้นให้อวัยวะในร่างกายรักษาตัวเอง" นั่นเอง

 

 

 

ติดต่อเรา

เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี!!

คลิ๊กเลย

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 99,561