โรคไตวาย

โรคไตวาย ตอน 1 โรคไตวายคืออะไร

ไตวาย

      มีท่านผู้อ่านจำนวนมากยังไม่เข้าใจว่าโรคไตวายคืออะไร  แตกต่างกับโรคไตอักเสบอื่นๆอย่างไร เข้าใจว่าเป็นโรคไตวายเป็นโรคไตขั้นสุดท้ายเพียงอย่างเดียว   คำว่า"วาย" แสดงว่ามันแย่แล้ว เข้าใจอย่างนี้ก็คงไม่ผิด

       โรคไตวายเรื้อรัง(chronic renal failure  CRF) นั้น เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการที่ทำให้เนื้อไตได้รับความเสียหาย
อีกทั้งยังพัฒนาเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องโดยแสดงอาการออกที่ สมรรถภาพการทำงานของไตลดลงต่อเนื่อง

        ของเสียจากการเผาผลาญในร่างกายขับออกไม่ได้ สั่งสมอยู่ภายใน    แร่ธาตุในร่างกายสันสน กรดด่างในร่างกายเสียความสมดุล จนภายในร่างกายไม่อาจควบคุมได้ มักเกิดกับผู้คนวัย 50-60 ขึ้นไป  แต่ปัจจุบันผู้คนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังอายุน้อยลงอย่างน่าใจหาย

      สาเหตุที่เกิดจากไตเองเกิดโรคจนกลายเป็นไตวาย  ที่เรียกกันว่า "โรคไตวายปฐมภูมิ" เช่นหน่วยกรองเล็กของไตอักเสบ  รองลงมาคือช่องระหว่างท่อกรองไตอักเสบ รักษานานไม่หายไตค่อยๆเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานลง  เป็นต้น 

           อีกส่วนหนึ่งเป็นการลามมาจากโรคอื่น  เช่น ไตวายจากโรคเบาหวาน ไตวายจากโรคความดันโลหิตสูง  ไตวายจากโรคเก๊าท์ ไตวายจากพิษของยา ไตวายจากภูมิแพ้ เป็นต้น 

          โรคไตวายแบ่งเป็น 2 ชนิด  คือ ไตวายเฉียบพลัน  และ  ไตวายเรื้อรัง   ซึ่งอาการส่วนใหญ่แล้วเหมือนกัน  ต่างกันที่ ชนิดเฉียบพลันจะมาแบบรวดเร็ว  รุนแรง หนักหน่วง หากรักษาไม่ทัน ไม่ถูก  จะเสียชีวิตได้ง่าย ถ้าทัน ถูก จะหายสนิทได้   หรือถ้าหายไม่สนิทจะกลายเป็นไตวายเรื้อรังต่อ ส่วนไตวายเรื้อรังจะค่อยเป็นค่อยไป มาอย่างช้าๆ  จากเบาแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆ


  • "ไตวายเฉียบพลัน หากวินิจฉัยถูก รักษาทันและถูกวิธี สามารถรอดชีวิตได้ หายสนิทได้ แต่ถ้าวินิจฉัยไม่ถูก รักษาไม่ไม่ อาจจะเสียชีวิต หรือถ้ารักษาไม่ได้เต็มที่อาจกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้"

  • ไตวายเฉียบพลันมีกี่ชนิด อะไรบ้าง สังเกตุอาการอย่างไร

  • โรคไตวายเฉียบพลัน แสดงอาการอย่างไรบ้าง สังเกตุให้ดี

ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!! 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 117,239