บทความเกี่ยวกับปอด

“ปอด"

เครื่องฟอกอากาศ ของร่างกาย

          ในการแพทย์แผนจีน ปอดมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมชี่ทั่วร่างกายเพื่อควบคุมบัญชาการหายใจ
โดยการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย
และแลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกไปสู่อากาศภายนอก
เรียกว่า “รุเก่า - รับใหม่”
โดยผ่านการหายใจ หมุนเวียนกันเช่นนี้ไม่มีวันหยุดนิ่ง

 

          ปอดเป็นอวัยวะหนึ่งในห้าที่สำคัญอย่างยิ่งในร่างกายของคนเรารวมทั้งสัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังทั้งหลาย
ด้วยปอดทำหน้าที่ในการหายใจ โดยเวลาหายใจเข้าจมูกจะทำหน้าที่รับออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้าสู่ร่างกาย
กรอง และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมก่อนจะส่งผ่านลำคอกล่องเสียงหลอดลมเข้าสู่ปอด

เมื่อปอดได้รับออกซิเจนจากอากาศ ปอดก็จะฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดดำแล้วเพิ่มออกซิเจนเข้าไป
ให้กลายเป็นเลือดแดงเมื่อหายใจออกปอดก็จะส่งอากาศเสียคือคาร์บอนไดออกไซด์
จากปอด ผ่านหลอดลม ผ่านจมูกออกไปนอกร่างกาย

          กระบวนการดังกล่าวนี้คือการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากอากาศ
ภายนอกเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย
และแลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือด
ออกไปสู่อากาศภายนอก หมุนเวียนเช่นนี้ไม่มีวันหยุดนิ่ง

 

              ที่กล่าวว่าปอดเป็นอวัยหนึ่งในห้าที่สำคัญมากนั้นก็เพราะว่า
คนเราสามารถอดข้าวอดน้ำได้หลายวันแต่หยุดหายใจได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
เมื่อขาดอากาศหายใจสมองขาดออกซิเจนก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรา
หากขาดอากาศนานกว่านั้นก็ถึงแก่ชีวิตได้
ด้วยเหตุนี้การทำงานของระบบทางเดินหายใจจึงมีความสำคัญที่มนุษย์จะขาดไม่ได้เลย

        


 • ควบคุมและขับสารต่างๆ เช่น แยกแอลกอฮอล์ ออกจากระบบเลือด ควบคุมสมดุลของความเป็นกรด-ด่างในเลือด ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ และอวัยวะต่าง ๆ ตลอดจนกรองลิ่มเลือดเล็กๆ ที่ตกตะกอนออกจากเส้นเลือดดำ คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...
 • 8 สาเหตุทำให้เกิดโรคปอด
  8 สาเหตุทำให้เกิดโรคปอด

  นอกจากมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ แล้ว การพักผ่อนน้อย อารมณ์ อาหารที่กิน ฯลฯ ก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอด อีกด้วย
  คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...

 • จัยที่ทำให้ปอดเกิดโรคนั้นมาหลายเหตุหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และทุกปัจจัย เราสามารถควบคุมตัวเองหรือหลีกเลี่ยงได้ทั้งสิ้น คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...
 • ดูแลปอด
  ปอดเสื่อมและสาเหตุที่ปอดเสื่อม

  การที่ปอดเสื่อมก็ทำให้เกิดโรคเช่นกัน โดยมีสาเหตุที่เกิดจากชี่ปอดพร่อง ยินปอดพร่อง หยางปอดพร่อง ความหนาวเย็นรุกปอด และความร้อนรุกปอด ดังนี้ คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ...
กรุณากรอกข้อความ...

ติดต่อเรา

สั่งซื้อสินค้า สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย 

หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี!!

คลิ๊กเลย!!

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 21,401